CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR BASTI S.A.

Economie| 17.04.2024| 57| 0| Gazarul

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Actului constitutiv subscrisa BASTI S.A., cu sediul în Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/100/1991, CIF RO 1356830, reprezentată legal prin Administrator Unic. Cornea Dănuț-Marcel,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 20 Mai 2024 ora10.00, la sediul societății din Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 17 Mai 2024, considerată Data de Referinţă, înregistrul acţionarilor ţinut la sediul societatii.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, AGOA se va ţine în data de 21 Mai 2024 ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea

  1. Prezentarea Raportului Administratorului Unic.
  2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar.
  3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar.
  4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru urmatorul exercitiu financiar.
  5. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.
  6. Stabilirea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile legale privind publicarea si inregistrarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si sa semneze toate actele si documentele necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunări generale, materiale informative privind ordinea de zi, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății din Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr.2 în fiecare zi lucrătoare

Administrator Unic,

Cornea Dănuț-Marcel

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0763835620, sau pe WhatsApp sau redactie@gazarul.ro

Te-ar putea interesa și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *