Scales of Justice, Lady Justice, law library concept, Law books in the background.

4 Octombrie – „Ziua Fără Avocați”. 14 dintre cele 42 de barouri au declanșat greva

Social| 04.10.2023| 142| 0| Virgil Rădulescu

Barourile din județele Prahova, Dolj, Argeș, Timiș, Cluj, Vâlcea, Olt, Brașov, Vaslui, Tulcea, Buzău, Bistrița, Hunedoara și Dâmbovița au decis să-și suspende activitatea de asistență juridică, astăzi 4 octombrie 2023, după ce UNBR a decretat „Ziua Fără Avocați”. Pe de altă parte, Barourile din București, Arad, Alba și Maramureș  recomandă avocaților să-și întrerupă activitatea. Acțiunea face parte din campania Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) intitulată „Ziua în care justiția nu există”.

Apărarea drepturilor avocaților, supuși unor provocări și disfuncționalități continue în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Ziua va fi dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura și va fi dublată de recomandarea barourilor către avocații membri de a întrerupe activitatea.

Profesia de avocat se circumscrie unui drept constituțional vital, dreptul la apărare, și acest drept, pentru valoarea lui intrinsecă – apărarea drepturilor fiecărui cetățean – trebuie regândit în mentalitatea publică și, în special, a celor care participă la actul de justiție.

În opinia corpului profesional al avocaților, sistemul judiciar s-a îndepărtat mult de ceea ce trebuie să fie într-o societate, dreptul la apărare nu mai este perceput la adevărata lui valoare, avocatul nu mai este apreciat ca partener indispensabil al actului de justiție și cetățeanul este îndepărtat sistematic de justiție, deși menirea ei este să vină în sprijinul oamenilor și să le rezolve problemele de natură judiciară pentru stabilitatea și coerența raporturilor juridice și sociale.

 Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra importanța profesiei de avocat și protecția libertăților civile.

UNBR și barourile declară că problemele actuale din justiție sunt chestiuni de interes public care necesită dialogul la aceeași masă al reprezentanților celor trei puteri în stat, precum și al partenerilor indispensabili ai justiției.

Uniunea Naţională a Barourilor a transmis un memoriu cu principalele disfuncţionalităţi către guvern, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Consiliul Superior al Magistraturii şi principalele instanţe.

Lista nemulțumirilor exprimate de avocați:

 • Termenele îndelungate acordate de instanțe, durata exagerată a etapei scrise a procesului, soluționarea îngreunată a majorității dosarelor datorată în principal numărului redus de judecători. Intervalul de circa 6 luni între momentul la care se inițiază un anumit demers juridic și primul termen de judecată generează nemulțumirea vădită a clienților și diminuează încrederea justițiabililor în justiție.
 • Prelungirea nejustificată a procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată, care deși a fost reglementată în ideea accelerării soluționării acestora, are un efect contrar datorită manierei defectuoase în care se aplică.
 • Amânarea repetată a pronunțării soluțiilor în dosare (neurmată, în materie civilă, de comunicarea hotărârii motivate) peste termenul prevăzut de Codul de procedură civilă, iar comunicarea hotărârii motivate depășește frecvent durata de 6 luni;
 • Durata foarte mare a perioadei de derulare a urmăririi penale.
 • Preschimbarea termenelor de judecată pentru dosarele aflate pe rol, ajungându-se la un decalaj de peste 6 luni de zile față de termenele inițial stabilite.
 • Fixarea primului termen pentru dosarele nou înregistrate la un interval foarte mare de timp față de data înregistrării cererii.
 • Inexistența unei aplicări unitare a procedurii de normare a activității, ceea ce lipsește de previzibilitate actul de justiție.
 • Neindicarea unui reper temporal până la care urmează a fi realizată analiza CSM, deși prin Hotărârea CSM nr.2040/13 iulie 2023 se arată că normarea muncii la 40 dosare/lună reprezintă o măsură temporară, până la efectuarea unei analize referitoare la volumul optim de activitate al judecătorilor.
 • Valoarea excesivă a taxelor judiciare de timbru în unele situații ( în special procesele de partaj), care în multe situații împiedică sau descurajează părțile să inițieze demersurile judiciare.
 • Ineficiența practică a legislației ajutorului public judiciar, aceasta nefiind corelată cu realitățile economice din prezent. Actualul sistem nu permite justițiabililor care au nevoie de asistență juridică să acceadă la aceasta.

Propuneri:

 • Crearea cadrului necesar pentru asigurarea resursei umane în magistratură prin cooptarea de judecători din rândul avocaților, evident cu îndeplinirea unor criterii de profesionalism și reputație;
 • Implementarea dispozițiilor procedurale care să încurajeze folosirea procedurii privind administrarea probelor prin avocați.
 • Calificarea ca abatere disciplinara gravă a nerespectării termenului de pronunțare și de redactare a hotărârilor, prevăzut de codurile de procedură și în legile speciale.

Regândirea sistemului de calcul al taxelor judiciare de timbru în materie de partaj prin:

 • Stabilirea unui sistem progresiv (a se vedea art. 3 din OUG 80/2013) astfel încât la valori mari ale masei partajabile taxele să scadă progresiv, fără a fi menținut un procent fix.
 • Raportarea taxei datorată strict la cota/bunurile care este/sunt în dispută/care se contestă, și nu la valoarea întregii mase partajabile / a bunurilor ce o compun;
 • Modificarea legislației taxelor de timbru, astfel încât justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați/reprezentați de avocați;
 • Stabilirea unei taxe fixe în căile de atac în toate cazurile în care procesul de fond se soluționează prin excepții;
 • Restituirea taxei de timbru în cauzele soluționate prin tranzacții sau în procedura medierii.

Comunicatul Baroului Prahova:

In atentia colegilor avocati participanti la campania „O zi fara avocati! – Ziua in care justitia nu exista”.

Baroul Prahova va organiza in cadrul acestei campanii un colocviu cu toti avocatii din cadrul acestui barou. Intalnirea va avea loc la Hotel Central, etaj 1, sala Cristal in data de 04 octombrie 2023 intre orele 10:00-11:45, unde se vor dezbate probleme ale avocaturii.

Avand in vedere Decizia nr 32/19.09.2023 a UNBR Comisia Permanenta, informam colegii avocati care trebuie sa acorde asistenta juridica la instantele de judecata si la organele de urmarire penala in data de 04 octombrie 2023, ca pentru motivarea cererilor de amanare a cauzelor pentru imposibilitate obiectiva in instanta pentru a asigura reprezentare / asistenta juridica a clientilor, pot accesa contul de avocat in vederea obtinerii adeverintei care sa ateste aceasta situatie.

La cererea de amanare se vor atasa adeverinta mai sus mentionata si decizia nr 32/19.09.2023, postata pe site-ul Baroului Prahova la data de 20.09.2023”.

 

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0763835620, sau pe WhatsApp sau redactie@gazarul.ro

Te-ar putea interesa și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *