Elevii nemulțumiți de repartizarea la Evaluarea Națională se pot transfera la un liceu mai bun abia din clasa a X-a

Educație| 30.08.2023| 91| 0| Petrache Ecaterina

Elevii nemulțumiți de liceul unde au fost admiși după Evaluarea Națională din acest an nu se vor putea transfera în clasa a IX-a la un liceu mai bun, ci numai la unul cu medie de admitere echivalentă. Situația se poate schimba începând cu clasa a X-a, dar numai dacă elevul va reuși să obțină o medie școlară a clasei a IX-a cel puțin egală cu cea a ultimului admis în clasa în care dorește să se transfere. În cazul schimbării profilului sau a specializării, copiii vor trebui să promoveze examene de diferență.

Din punct de vedere statistic, examenul de admitere în liceu (evaluare națională) din acest an a înregistrat rezultate inferioare celor din anii precedenți, cel puțin în ceea ce privește numărul de medii peste cinci obținute de elevi. În același timp, media de admitere la liceele bine cotate a crescut, situație care a adus dezamăgire multora dintre părinții a căror copii au avut rezultate sub așteptări.

Pentru aceștia, singura soluție rămasă la îndemână este transferarea ulterioară a copilului la un liceu situat „mai sus” în lista inițială de opțiuni.

Regimul transferurilor elevilor este reglementat de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Conform acestuia, în cazul elevilor din clasa a IX-a, transferul este condiționat, la fel ca în cazul admiterii elevului respectiv, de nota obținută la examenul de Evaluare Națională: „elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis (…), doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege„.

Articolul menționat prevede că transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, doar în următoarele situații:

  • la schimbarea domiciliului părinților în altă localitate, respectiv în alt sector al municipiului București;
  • în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică; de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
  • la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;
  • de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
  • în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Prin urmare, copiii care nu au reușit să intre la un liceu mai bine cotat, așa cum și-ar fi dorit, nu se pot transfera imediat după admitere, decât în situația în care solicitarea făcută în acest sens este justificată de starea sănătății acestora sau în una dintre situațiile excepționale descrise anterior.

Șansa de a se transfera la unul dintre liceele dorite va exista în mod real abia în anul școlar următor, deoarece Regulamentul prevede că elevii din clasele a X-a se pot transfera mai ușor, dar această posibilitate este condiționată de mediile obținute de elev pe parcursul anului școlar: „în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII/XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul„.

Transferul cu examene de diferență

Începând cu clasa a X-a, schimbarea profilului, a specializării sau a domeniului de pregătire școlară este posibilă prin transfer, însă elevul interesat va trebui să promoveze examene de diferență impuse de diferențele de programă dintre clasa în care se află și cea la care dorește să se transfere.

O altă restricție a posibilității de transfer a unui elev dintr-o clasă în alta este legată de numărul maxim permis de elevi dintr-o clasă.

Când se poate face transferul unui elev de liceu

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar stipulează că transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.

Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:

  • de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în vacanțele școlare; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și tehnic și de la/la învățământul dual la învățământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile prezentate mai sus;
  • de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.
Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0763835620, sau pe WhatsApp sau redactie@gazarul.ro

Te-ar putea interesa și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *